TEHNOLOĢIJA

Tehnoloģijas būtība ir dažādu īpašību metāla pulveru materiālu uzklāšana uz  atjaunojamām virsmām ar augstas temperatūras plazmas strūklas palīdzību. Augsta temperatūra, kas nepieciešama metāla pulveru materiālu izkausēšanai tiek radīta speciālos degļos – plazmatronos, kuriem tiek pievadīta strāva un argona/slāpekļa gāzu maisījums. Starp anodu un katodu veidojas plazma loks, kurš jonizē gāzu maisījumu un veido augstas temperatūras plazmas strūklu. Plazmas strūklas temperatūra plazmatronā sasniedz 15000 C grādu, plazmas strūklas ātrums sasniedz 350 – 400 m/sek. Metāla pulveri tiek ievadīti plazmas strūklā, kur tiek izkausēti un ar jonizētas plazmas plūsmu novadīti līdz atjaunojamai virsmai. Tādējādi uz atjaunojamo virsmu ar lielu ātrumu nonāk izkausēta metāla pulvera daļiņas veidojot blīvu pārklājumu, bet nesakarsējot detaļas pamatnes materiālu. Atjaunošanas procesa laikā detaļas pamatne nesakarst vairāk par 150 C.
Plazmas iekārtas režīmu maiņa nodrošina optimālu pārklājumu materiālu veidošanu no dažādiem sakausējumu materiāliem atbilstoši pasūtītāja tehnoloģiskajām prasībām. Pamatā tiek pielietoti dzelzs pulveri, hroma niķeļa sakausējumi. Šo komponentu procentuālās attiecības, bora, volframa, alumīnija piedevas nodrošina dažādas veidojamo pārklājumu īpašības.
Pirms atjaunošanas procesa, nepieciešamības gadījumā, tiek veikta pirmatnējā atjaunojamās virsmas mehāniskā apstrāde, lai izlabotu ģeometrijas kļūdas un nodrošinātu optimālu pārklājuma biezumu. Īpaša virsmas sagatavošana un speciālu starpslāņu materiālu pielietošana nodrošina ideālu pārklājuma materiāla saķeri ar pamatvirsmu.
Pēc pārklājuma uzklāšanas tiek veikta atjaunotās virsmas galīgā mehāniskā apstrāde – virpošana, slīpēšana, pulēšana – saskaņā ar pasūtītāja noteiktajiem izmēriem un virsmas kvalitātes prasībām.
Atjaunoto virsmu kalpošanas laiks ir ne mazāks kā jaunām detaļām, bet daudzos gadījumos, izmantojot īpaši dilumnoturīgus pārklājumu materiālus, iespējams kalpošanas laiku palielināt no 1,5 līdz 3 reizēm.

 UZŅĒMUMS „TERPA SERVISS”

1979.gadā Zinātņu Akadēmijas Neorganiskās Ķīmijas institūta paspārnē zinātnieku grupa inženieru zinātņu doktora Antona Kovaļevska vadībā izstrādāja tehnoloģiju mašīnu un mehānismu detaļu atjaunošanai, pielietojot metālu pulveru uzklāšanu plazmas strūklā. Attīstot tehnoloģiju izstrādāti speciāli metāla pulveru kompozīciju materiāli, kas ļauj veidot dilumnoturīgus un korozijas izturīgus pārklājumus.1990. gadā tika dibināts uzņēmums TERPA SERVISS, kurš sāka nodarboties ar detaļu atjaunošanu, pielietojot dažādus termisko pārklājumu veidus, tajā skaitā plazmas pārklājumu tehnoloģiju, kura kļuva par pamatnozari uzņēmuma darbībā.
Izstrādātās plazmas pārklājumu tehnoloģijas un iekārtas, metāla pulveru  pārklājumu materiāli dod iespēju atjaunot visplašāko detaļu spektru visās ražošanas nozarēs, nodrošinot atjaunoto virsmu augstu kvalitāti un tehnoloģiskās īpašības. Uzņēmuma mehāniskās apstrādes iecirknis nodrošina atjaunoto detaļu kvalitatīvu mehānisko apstrādi.
Šobrīd uzņēmumam ir vairāk kā 300 pastāvīgu klientu visās tautsaimniecības nozarēs. Turpinās darbs, apgūstot arvien jaunas tehnoloģijas pielietojuma sfēras, tiek izstrādāti jauni pārklājumu materiāli.

  • Latviešu valoda
  • Русский